Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

A. H. Bouma: Sedimentology of Some Flysch Deposits. A graphic approach to facies interpretation. Elsevier Publishing Company. Amsterdam, New York 1962. 168 sider, 31 fig., 8 pi. og 3 løse bilag. 17x25 cm. Hfl. 32,—.

Kaj Hansen.

Bogen gennemgår en række profiler i Alpernes og Appenninernes Flysch zoner samt en række profiler fra Ardennernes, Eifels og Ruhrdistriktets Devonaflejringer. Ved et af forfatteren i samarbejde med Dr. Nota udarbejdet signatursystem anskueliggøres lagfølgens mere detaillerede struktur, særlig de typer af lagserie, der skyldes turbidity currents. Bogen vil sikkert give sedimentologer mange nye impulser, og forfatterens analysemetode vil sikkert vise sig nyttig også ved studiet af vore kvartæraflejringer. Bagest i bogen findes en meget nyttig liste over forskellige sedimentologiske nomenklaturer. ~. »__„_