Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Herold J. Wiens: Atoll Environment and Ecology. Yale University Press, New Haven and London 1962. 532 pp. 93 fig., 88 pi. 16x24 cm. 15 $

Sofus Christiansen.

Side 176

Wiens, der er kendt fra sine undersøgelser af atollen Kapingamarangi,
har i nærværende bog søgt at skabe oversigt over det vældige materiale,
der især i de seneste år er blevet publiceret om atoller.

Bogen er bygget op på den måde, at en væsentlig del af teksten er citater hentet fra originalarbejderne. Ideen er tiltalende, men giver sig naturligvis udtryk i en lidt ujævn og pladsrøvende behandling af emnerne. Den første del af arbejdet omhandler atollernes fysiske geografi; anden del er helliget deres biologiske forhold. (Egentlig kulturgeografiske emner er helt udeladt). En økologi, som titlen lover, synes der knappest at være tale om; det geografiske afsnit forekommer at være langt det vægtigste, rimeligt nok (Wiens er professor i geografi!).

Side 177

„Atoll environment and ecology" er et referenceværk, der er uundværligt
for alle, der beskæftiger sig med atollforskning.