Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Atlas der Republik Österreich, l. Lieferung. Wien 1961. Verlag Kartographie und Druck: Kartographische Anstalt Freytag-Berndt und Artaria, Wien. 225. 73x47 cm. Ö. S. 285,00.

Niels Nielsen.

Side 143

Österreichische Akademie der Wissenschaften har for nogle år siden nedsat en kommission for »Raumforschung« under ledelse af professor Hans Bobek i Wien. Man er nu ved hjælp af en stor medarbejderstab nået så vidt, at man har fået de første kort ud, og i denne sending er der en række repræsentative kartografiske fremstillinger af forskellige geografiskefaktorer,

Side 144

fiskefaktorer,både fysiske og kulturgeografiske samt befolkningsmæssige.Det er planen at udarbejde hovedkortene i målestokken 1:1.000.000 og da i 85 hovedkort, samt dertil at føje 140 kort i mindre målestok og en række diagrammer og bykort. Dette atlas er anlagt på nogenlunde samme måde som de fleste andre af den slags værker og er opdelt i 12 grupper, hver dækkende en af de fundamentale geografiske faktorgrupper. Blandt disse kan nævnes et stort afsnit på 20 kort om klima og hydrologi, et befolkningsafsnitpå 10 kort, et afsnit om agerdyrkning og skovbrug og et industriafsnit med 12 kort.

Værket udmærker sig ved en overordentlig smuk og omhyggelig teknisk udførelse, der straks kommer til syne i den samling, der nu er udleveret. Her lægger man bl. a. mærke til et meget instruktivt og interessant kort over Wien, opdelt efter bebyggelsestyper. Det er overordentlig detailleret og med et meget stort antal signaturer. Teknisk har dette været en vanskelig opgave, men man må erkende, at den er løst så godt, som man næsten nogensinde har set det. Det er i virkeligheden en præstation af ret bemærkelsesværdig karakter. Et andet kort, som også i teknisk henseende er værd at lægge mærke til, angiver fremherskende udnyttelse af landet, hvor de forskellige enheder som agerbrugsland, skovland, rent klippeland, gletscherområder og en række andre typer er afbildet på en så klar måde, at man umiddelbart får en god oversigt over disse fænomener i det rigt varierede område, Østrig. Således kommer alpedalenes stærke udnyttelse af græslandet klart frem i modsætning til de østrigske lavlandes agerbrugskarakter; og ligeledes skovene og de højtliggende rene klippeområder. Sammenholdt med kortene over fordelingen af de fire kornarter, og med fordelingen af rodfrugterne giver det et ypperligt billede af den østrigske landudnyttelse. En særlig opmærksomhed fortjener kortet over autobustrafikken, afbildet for 1957-58. Det giver det ganske interessante resultat, at Østrig i virkeligheden trafikmæssigt er delt i to grupper, nemlig en østlig og sydøstlig, der koncentrerer sig om Wien, Graz, Klagenfurt, og en nordvestlig omkring Linz, Salzburg, Innsbruck.

Et andet, ganske morsomt kort er fremstillingen af fremmedbesøget i 1956-57, som viser fordelingen på de forskellige hovedcentre for turisttrafikken. Og endelig er der et ret usædvanligt kort, nemlig over den katolske kirkes organisation og administration i Østrig med angivelser af dekanater og ordenscentre. Alt tyder på, at dette atlas vil blive af høj kvalitet. A - ; A 7. ;„