Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

J. van Veen: Dredge, Drain, Reclaim. The Art of a Nation. sth ed. Martinus Nijhoff. Haag 1962. 200 sider, 112 flg., fotos og kort. 18,5 X 26 cm. Hfl. 22,50.

N. Kingo Jacobsen.

Hermed foreligger 5. udgave af van Veens bog om Hollands kamp med havet, oprindelig skrevet under krigen af den førende vandbygningsingeniør i Holland, som her skildrer den lange kæde af traditioner inden for vandbygningsvæsen og landvinding, som i moderne tid er tilsat videnskabelig forskning. Van Veen selv var en af Hollands store vandbygnings „troldmænd", fremsynet som få. Siden før krigen havde han forudset, at de hollandske diger i „deltaet" i Zeeland var for svage, og hans arbejde skyldtes det, at man samtidig med stormflodens indtræden den 1. februar 1953 straks kühne gå i gang med det gigantiske værk, der i dag er vidt fremskredet, og som har fået benævnelsen Deltaplanen. Man læser med stor interesse det nye slutkapitel: a new storm, a new start, som behandler stormfloden, dens bekæmpelse og fremtiden. Zeelands motto: luctor et emergo har atter bekræftet sig.