Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Jan Jenik - Theodor Lokvenc: Die alpine Waldgrenze im Krkonose Gebirge.

Kr. M. Jensen.

Abhandlungen der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften.
Hft. l, 1962. 75 s. 17 X 24 cm. Kcs 8,80.

Denne afhandling går meget ind på definitionerne af begreber som skovgrænse og trægrænse, belyser tidligere opfattelser heraf og fremsætter nye synspunkter baseret på skovenes dækningsgrad, højde og udstrækning. Endvidere belyses problemerne omkring de empiriske og de „ideale" øvre skovgrænser, idet artiklen overvejende beskæftiger sig med den såkaldte alpine grænse. Endelig fremføres metoder til bestemmelse af skovgrænser med eksempler fra Krkonose Gebirge (Riesengebirge), hvor grænsen varierer op til 400 m fra en vestvendt til en østvendt skråning. Den lavestliggende skovgrænse er at finde på læsider, og den sættes bl.a. i relation til orografisk-betingede, lokale vinde samt laviner. De sidste afsnit omfatter menneskets indgreb i skovarealet og ændringer i historisk tid.