Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

D. Pike: Australia: The Quiet Continent. Cambridge University Press, 1962. 242 s., ill. 13 X 19 cm. 22 sh. 6 d.

Viggo Hansen.

Det er en inciterende skildring af Australiens 200-årige udvikling, Douglas Pike her giver. Det er både beretningen om de tomhændede straffefangers møde med en karrig natur, om guldgravere, fårefarmere, „squatters" og jordegne bønder, og om byliv kontra ekstensiv udnyttelse af uendelige strækninger med et usikkert klima. Men samtidig er det en dokumentation af samfærdselsmidlernes afgørende indflydelse på et fjernt lands udviklingsmuligheder, og endelig er det beretningen om et land, hvor man fra at være sig selv nærmest og med moderlandet som eneste kontakt, vågner politisk op og frigør sig fra England, først i rivaliserende enkeltkolonier, der fører selvstændig immigrationspolitik, men som omsider bliver sig bevidst som nation, samtidig med at en hårdhændet konservatisme må give op over for den voksende bybefolknings krav om sociale foranstaltninger. Det er dog bemærkelsesværdigt, at denne nation stadig ikke har kunnet løsrive sig fra moderlandet i handelspolitisk henseende i modsætning til andre Commonwealthlande, og der synes at være gjort meget lidt for at skaffe sig handelspartnere i landene omkring Stillehavet. Viaao Hansen.