Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Pierre Gourou: The Tropical World. Its Social and Economic Conditions and Its Future Status. Translated by E. D. Laborde. Longmans. London 1961. 159 s., 16 kort i teksten og 16 billedplancher. 14,5x22,5 cm. 21 sh.

C. G. Feilberg.

Hermed foreligger en ny - af forfatteren gennemset - engelsk udgave af professor Gourou's kendte bog „Les Pays Tropicaux" der første gang udkom i 1946. P. Gourou erhvervede sig et grundigt kendskab til troperne, da han i mellemkrigstiden var lærer ved lycé'et i Hanoi i daværende Fransk Indokina. Frugten af dette ophold var flere store geografiske værker, bl. a. „Les Paysans du Delta Tonkinois" (Paris 1936). Nærværende beskedent udseende lille bog giver en klar oversigt over en række af de vanskeligheder, der møder erhvervslivet i troperne. Forfatteren har den fortjeneste at være en af de første, der henvendte offentlighedens opmærksomhed på, at tropejordene i almindelighed ikke er særligt rige på plantenæring. „The Tropical World" kan anbefales på det bedste til alle, der er interesserede i udviklingslandene. r r r, .;,