Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

W. P. D. Wightman: Science and the Renaissance. I—II. 327 og 293 sider. 15x23 cm. Aberdeen University Studies No. 143—144. Oliver and Boyd, Edinburgh 1962. 42 sh. pr. stk.

Niels Nielsen.

Universitetsbiblioteket i Aberdeen rummer betydelige samlinger af bøger fra det 16. århundrede. I kataloget (bd. II) er således opført 763 numre med kommentarer til hvert enkelt værk. I bd. I findes en meget indholdsrig redegørelse for den naturvidenskabelige udvikling i denne for ndshistorien betydningsfulde periode. For geografiske forhold har især afsnittet om kortlægning interesse.

Publikationen er et led i den navnlig for kulturhistorisk forskning værdifulde
serie fra Aberdeen University.