Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

The Middle East, 1961. A Survey and Directory of the Countries of the Middle East. Europa Publications Limited, London 1961. 516 s. incl. index og en serie oversigtskort. 20x25,5 cm. £ 3 10 sh.

Kristian Antonsen.

Det foreliggende værk, der er ottende udgave (første udgave udkom 1948), giver en oversigt over alle lande i Den Nære Orient, deres politiske historie og økonomiske situation samt et udvalg af den foreliggende statistik.

Indholdsmæssigt må værket siges at være et udmærket supplement til Stateman's Yearbook, idet behandlingen er meget mere grundig. Gennemgangen af landenes politiske historie er foretaget med udpræget sans for de faktorer, der har aktuel interesse og begrænser sig derfor først og fremmest til de seneste årtier, men giver dog tilstrækkelig information om tidligere perioder til at give læserne et indtryk af skelsættende begivenheder.

Den økonomiske situation gennemgås temmelig detailleret og er som den historiske del meget omhyggelig ajourført. Hertil knytter sig en oversigt, der viser transportfaciliteter, financielle institutioner samt dele af den højere undervisning.

Alt i alt en udmærket opslagsbog, der med fordel vil kunne anvendes
ved mange geografiske arbejder.