Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Glenn T. Trewartha: The Earth's Problem Climates. The University of Wisconsin Press, Madison 1961. 335 s. 17x25 cm. $ 7,50. Engelsk udgave: Methuen & Co. Ltd., London 1962. 55 sh.

Kr. M. Jensen.

Der er gjort adskillige forsøg på at indpasse de meget varierede klimaforhold for de enkelte dele af kloden i et regelmæssigt mønster. I hvert forsøg har det vist sig umuligt at få alle brikker til at passe, og i mange tilfælde har det været de samme regioner, der afveg fra reglen. Det er således nærliggende at tage netop disse egnes klima op til en nærmere undersøgelse, men hidtil har ingen vovet at gå igang med opgaven. Ovennævnte bog er derfor en meget velkommen forøgelse af den klimatologiske litteratur, og den fremkommer naturligt som resultatet af en mands erfaringer gennem et helt livs studium af klimatiske emner. De fleste regioner, der er behandlet, afviger fra »normale forhold« ved nedbørsfordelingen, og som eksempler kan nævnes Sydamerikas tørre vestkyst, Guineabugten og Østafrika samt Middelhavsregionen. Der er dog også regioner, hvor strømningen i atmosfæren er det primære emne (Syd- og Østasien), eller hvor oceanitet contra kontinentalitet især diskuteres (Europa, Nordamerika). Trewartha fremfører selv, at hovedparten af værket er en beskrivelse og klargøring af problemerne indenfor de enkelte vanskelige områder; mange steder forsøger forfatteren dog en forklaring dels ud fra sin egen rige erfaring, men i ligeså høj grad ud fra et omfattende litteraturkendskab, og værdien af disse udredninger støttes af henvisningerne til artikler i et væld af forskellige tidsskrifter, som det kan være vanskeligt for geografer at følge med i.

Det vil uden tvivl blive en meget anvendt bog, og såvel teksten som de
gode kortmæssige illustrationer gør stoffet relativt let tilgængeligt