Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

J. H. Appleton: The Geography of Communications in Great Britain. University of Hull Publications. Oxford University Press, London 1962. 251 sider, ill. 14,5 X 22 cm. 30 sh.

Viggo Hansen.

Side 170

Bogen er en gennemgang af trafiklinierne, d.v.s. vejene, jernbanerne, kanalerne,rørledningerne m.m., i deres geografiske mønster, som et led i landskabet, såvel deres relation til det omgivende naturlandskab som til den kulturudvikling, hvoraf de er et produkt. Der bruges megen plads på at gennemgå selvfølgeligheder, og det er ikke særlig morsomt. I øvrigt er bogen væsentligt en gennemgang af eksempler, hentet fra det engelske landskab, og den, som ikke har det fornødne lokalkendskab, må nødvendigvishave et kort i stor målestok, helst et One-inch Map, liggende foran sig til stadig konferering. Det må yderligere slås fast, at kun britiske forholdbehandles, og da forfatteren ikke så meget som skæver til eksempler på den anden side kanalen, falder meget af argumenteringen næsten til jorden. Bedst er afsnittet om jernbaneudviklingen, der giver mange gode eksempler på linieføring, der er uforståelig, hvis man ikke er klar over,

Side 171

at de er resultatet af flere konkurrerende selskabers indsats og sluttelige kompromiser mellem disse. Bogen henvender sig dog ikke i højere grad til trænede geografer med erfaringer fra kontinentet, men løser flere ellers gådefulde ting i det engelske trafikmønster. Man leder forgæves efter oplysningerom de fremtidige trafikplaner i England.