Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Preston E. James & Nelda Davis: The Wide World. A Geography. The MacMillan Company. New York 1960. 536 s., talrige kort og ill. 20 X 56 cm.

Aage Aagesen.

Dette værk udmærker sig ved en original og inciterende opbygning. Efter en indledning følger 1. del, der begynder med oldtidens og middelalderens geografiske verdensbillede og fortsætter med opdagelsestidens og i meget høj grad med vor egen tids nyopdagelser og revisioner af traditionelle opfattelser, f. eks. af oceanografien og klimatologien; 2. del behandler, efter en indledning om racespørgsmål, befolkningsgeografi og industrikulturens fremtrængen, de forskellige kulturområder, som forfatterne opdeler vor jord i: europæisk, amerikansk, nordafrikansk-sydvestasiatisk, orientalsk, sovjetisk, afrikansk og pacifisk. Inden for hvert område behandles såvel naturgeografiske som historiske, demografiske, erhvervsgeografiske og økonomisk-politiske spørgsmål. 3. og sidste del hedder simpelt hen „Geography and you" og beskæftiger sig med anvendelsen af den geografiske viden, geografiens opgaver og opdeling, uddannelse af geografer og disses arbejdsfelter. Bogen synes at være skrevet til håndbog for geografiske studerende på videregående stadium, men indeholder en sådan rigdom på nye og inspirerende synsvinkler, at enhver, der overhovedet interesserer sig for nutidig geografi, kan læse den med udbytte. Det er vel næsten overflødigt at nævne, at gode kort og fotos supplerer teksten på en udmærket måde. I et vist omfang bryder bogen med traditionel geografisk opdeling af stoffet, men bringer netop herved nogle hårdt tiltrængte nye linier frem.