Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

W. R. Mead: An Economic Geography of the Scandinavian States and Finland. University of London Press 1958. 19 X 25 cm. 302 s., 98 figurer. 24 tavler. 42 sh.

Axel Schou.

Side 288

Man læser denne fremstilling af Nordens erhvervsgeografi med ganske særlig interesse, fordi forfatteren, som den hyppige gæst han har været i alle nordiske geografiske institutioner, er indlevet med forholdene ved selvsyn på årlige studierejser. Man læser bogen med største glæde, ikke alene fordi oplysningerne er korrekte og givet med god forståelse af baggrunden for udviklingen, men fordi man befinder sig i selskab med en lærd forsker, der kender, gouterer og citerer de nordiske klassikere som f. eks. Linné, såvel som nutidens geografer. Man beundrer den pædagogiske disposition og de resumerende, oplysende kapiteloverskrifter, som f. eks. den der står over det velskrevne afsnit om Danmarks metalindustri: metallurgy without mining.

Fremstillingen er primært ordnet systematisk, og først inden for de enkelte afsnit kommer den regionale opdeling som noget sekundært. Kapitelinddelingen er utraditionel, men tilpasset emnet og præget af forf.'s personlige kontakt med stoffet. Lappernes kultur behandles egentlig langt udførligere, end bogens dimension berettiger. Man mærker her forf.'s særlige

Side 289

interesse for et emne, der derfor behandles udførligt - og giver mængder af oplysninger. Og endelig nyder man illustrationerne, dels de fagligt nøgterne tekstfigurer lånt fra specialværker, dels de fascinerende helsides fotografier, blandt hvilke luftbillederne indtager en stor plads med god berettigelse. Af danske billeder skal nævnes Esbjerg, set fra luften, som illustration til en detailleret gennemgang af denne by som eksempel på rationel planlægning, og billeder af Lindholm Højes mange stensætninger med Ålborgs industrisilhuet, cementfabrikkernes skorstensrække i baggrunden - et uhyre instruktivt billede - fortids- og nutidskultur i samme synsindtryk, et billedvalg typisk for den velorienterede forfatter. Endvidere vises luftbilleder af Lillebæltsbroen og Burmeister & Wains skibsværft.

Meads bog bør læses ikke blot af studenter og lærere, men også af industriens
og handelens folk, som her vil kunne finde megen nyttig basisviden
som godt grundlag for forståelse af aktuelle tendenser.