Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742—1942. Samlinger til Selskabets Historie III. Udarbejdet af Asger Lomholt. Ejnar Munksgaard. København 1960. 20 X 25 cm. 584 sider.

Niels Nielsen.

Side 284

For kundskaben om dansk lærdomshistorie er arkivar Asger Lomholts store værk om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historie af betydelig interesse. I sidste bind findes en redegørelse for en række af de større opgaver, selskabet har løst indtil ca. 1850, og der er i denne sammenhæng grund til at fremhæve, at man netop i denne periode varetog en række grundlæggende geografiske og geofysiske opgaver, således Niels Horrebows, Eggert Olafsens og Biarne Povelsens rejser gennem Island 1749-1751 og 1752-1757, udgivelsen af resultaterne fra F. L. Nordens rejse til Ægypten og Xubien 1737-1738 samt organisationen af meteorologiske observationer forskellige steder i riget og en række undersøgelser

Side 285

af jordmagnetiske og astronomiske problemer. Det er i mange henseender vigtigt at have denne fyldige oversigt over en række foretagender, som for datiden har spillet en stor rolle, og som også for vor tids forskning rummer kildemateriale af blivende værdi. Enhver, der kommer i kontakt med den danske geografis historie, vil med stort udbytte kunne anvende det her indsamlede materiale.