Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

George Peter Murdock: Africa. Its Peoples and Their Culture History. McGraw-Hill Book Company. 1959. 16 X 23,5 cm. XIII + 4565. Bilagskort over afrikanske stammer. 68 sh.

C. G. Feilberg.

Dette er en håndbog i Afrikas etnografi. Forf. er professor i etnografi ved Yale. Han bekender åbent i fortalen, at han af selvsyn kun kender Afrika fra tre korte besøg, der tilsammenlagt ikke strækker sig over een måned. Bogen er da bygget på gennemgang af en meget omfattende litteratur, og hans litteraturfortegnelser kan være en god vejledning for enhver, der vil studere en afrikansk folkegruppe. Selvfølgelig er der ting, der er udeladt. Anmelderen kan nemt tilgive, at Leo Frobenius' bøger ikke er nævnt. Derimod synes jeg nok, at den meget kendte sprogforsker D. Westermann's »Geschichte Afrikas« kunne være omtalt.

Hele Afrikas indfødte befolkning gennemgås, inddelt i 48 grupper. Som eksempler på kapiteloverskrifter kan vi nævne: »Pygmies«, »Bushmen and their Kin«, »Nuclear Mande«, »Voltaic Peoples«, »Berbers«, »Central Bantu« o. s. v. Ved hver gruppe gennemgås landbruget, arbejdsdeling, husformer, slægtskabsforhold, social og politisk organisation, derimod ikke religion og kunst. Det har været nødvendigt at beskære stoffet. Talløse stammer er opregnet. M. h. t. sprog bygges på J. H. Greenbergs nye opfattelse af de afrikanske sprogs slægtskabsforhold.

Forfatteren sigter hele tiden mod overblikket. Der fremkommer derved meget interessante hypoteser: Vest-Afrikas Sudanzone har formodentlig været et af de områder, hvor et særpræget landbrug er opstået. Den idé kan støttes ved sprogenes slægtskab, at Bantu'erne i ret ny tid har bredt sig fra Nigeria til Central- og Syd-Afrika.

Som ved alle store syntetiske værker er der svagheder. En engelsk anmelder, der har specielt kendskab til Akan, Ewe og Adangme i det sydøstlige Ghana, har påvist, at behandlingen af disse folks organisation m. m. er meget skæv. Når man tager sine forbehold, kan man imidlertid have megen nytte af bogen. c. G. Feilbera.