Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Margaret Davies: Wales in Maps. University of Wales Press. Cardiff 1958. 19x25 cm. 11l s. 2. udg. 1958. Pris 10/6.

Viggo Hansen.

Princippet i denne geografi over Wales er det, at venstresiden er et kort, mens højresiden er den til kortet svarende tekst. Med kun få afvigelser er dette system gennemført i værkets 5 hovedafsnit: den fysiske geografi, den historiske geografi, landbrug og bebyggelse, industri og handel, samt befolkning. I det fysiske afsnit er anvendt kortudsnit og dertil svarende blokdiagrammer. De sidste er ret groft udførte og har lighedspunkter med træsnit. Bogen er let overskuelig og giver mange og fyldige oplysninger, men det har næppe været nogen let opgave at tilpasse teksterne til siden. Typisk, som for næsten alle engelske geografier, er den vægt, der er lagt på den historiske og kulturelle baggrund. Bogen henvender sig især til elever på gymnasie- og seminarieniveauet, med særlig interesse for hjemstavnsgeografi.