Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Skønne fjerne Riger. Tekst: Mag. Kurt E. Liljequist. Billedredaktion: Mag. Sven-Erik Hedin. Dansk udgave ved professor Axel Schou med redaktionel bistand af magister Merete Rentsch. Jespersen & Pios Forlag, København 1960. 24x31 cm. 559 s. 219 fotos. Pris: shirt, kr. 195,—.

Niels Nielsen.

Ved første gennemgang virker denne store og meget smukke bog især ved sit billedstof, ialt 219 store, vel udvalgte og vel reproducerede billedsider, hvoraf 104 i farveplancher. Også tekstsiderne er meget smukt disponeret og udført, hvorimod kortene er beskedne og kun indeholder det nødvendige topografiske stof. Teksten er ret koncentreret med hovedvægten på den kulturgeografiske beskrivelse af befolkning, erhverv og historie. Statistiske oplysninger gives i kort, skematisk form som indledning til hvert land.

Resultatet er, at man har fået en ikke helt almindelig kombination af
et billedværk og en til mange formål fyldestgørende håndbog.

Forfattere og redaktion har bestræbt sig for at følge den erhvervsmæssige
og politiske udvikling op til fuld aktualitet, hvortil jo dog må bemærkes,
at aktualiteten ophører med redaktionens slutning.