Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Henry Rees: British Ports and Shipping. George G. Harrap & Company, Ltd. London 1958. 14X21 cm. 304 s. 18 sh.

Viggo Hansen.

Side 279

Inden for de her givne rammer (304 små sider) har det på forhånd været håbløst at give en blot nogenlunde fuldstændig redegørelse for et så vigtigt emne, som havnebyerne repræsenterer i Englands hele økonomi og udenrigshandel, og forfatteren har derfor valgt at lægge hovedvægten på en enkelt måneds aktivitet i de 13 store havne eller grupper af havne, som undersøgelsen omfatter. Man får her, efter en kort historisk redegørelse, besked om de enkelte dokkers udvikling og særlige funktioner samt de hertil hørende havneinstallationer. Men for den, der ikke er nøje inde i de enkelte dokkers placering eller i det mindste har billedet af havnene for sig, er det en stor mangel, at teksten kun er ledsaget af ganske få og

Side 280

ret intetsigende havnekort. Af statistisk materiale findes der for hver havn
en oversigt over import og eksport, fordelt på varegrupper. Der sluttes med
et udførligt index bag i bogen. „. „„„„„