Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Hurd C. Willett and Frederich Sanders: Descriptive Meteorology. 2. ed.

Kr. M. Jensen.

Academic Press, New York 1959. 355 sider, 15x23 cm. Pris $ 7,50. Denne bog er en af de mange inden for meteorologien, der er kommet i en ny udgave i de sidste år, for at være a jour med de mange nyere synspunkter. Den første halvdel giver en gennemgang af de almindelige meteorologiske begreber: atmosfærens sammensætning, strålingsforhold, fugtighed og bevægelsens love. På de næste 160 sider følger en omfattende behandling af den atmosfæriske cirkulation, hvor forfatterne skelner mellem: den generelle cirkulation (vestenvinde, passater), den sekundære cirkulation (monsuner, cykloner og anticykloner) og den tertiære cirkulation (dalvinde, føhner, tornadoer m. m.). Disse cirkulationstyper inddeles igen efter deres termale eller dynamiske opståen.

Som titlen antyder, lægger denne meteorologi hovedvægten på det deskriptive, og bogen får derved en særlig værdi for de geografiske læsere, der vil undgå matematiske udredninger i altfor stort omfang. Det må dog straks tilføjes, at forfatterne ikke alene holder sig til det deskriptive, men tillige behandler mange sider af dynamiken i de atmosfæriske processer.