Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Venture to the Arctic. Edited by R. A. Hamilton. Pelican Book A 432. Penguin Books 1958. 283 sider. 11 X 18 cm. Pris: 5 sh.

Børge Fristrup.

I en eminent lille bog i Pelican books normale format og på 283 sider gøres der rede for de videnskabelige resultater af British North Greenland Expedition 1950-53, der bl. a. foretog undersøgelser i Dronning Louise Land, oprettede overvintringsstationen »Northice« midt i den nordlige del af Indlandsisen, og som også foretog en række seismiske og gravimetriske målinger langs en rute fra overvintringsstationen ved Britannia Sø i Dronning Louise Land, over »Northice« til Thule Air Base.

Bogen er skrevet af expeditionens videnskabelige deltagere, og om selve expeditionens historie berettes kun, hvad der er nødvendigt for forståelsen af de videnskabelige resultater, og hvorledes de er fremkommet. Bogen rummer kapitler om opmålingen og kortlægningen af Dronning Louise Land, om meteorologien og geologien (af J. D. Peacock), om geomorfologien (af P. J. Wyllie) og en række glaciologiske afhandlinger af H. Lister, medens C. B. B. Bull behandler de geofysiske resultater fra selve Indlandsisen. Hertil kommer så en række iagttagelser over deltagernes fysiologiske og medicinske reaktioner meddelt af H. E. Lewis og J. P. Masterton. Bagest i bogen følger en bibliografi over expeditionens publikationer i forskellige tidsskrifter.

Bogen er velskrevet og rummer meget videnskabeligt stof af høj værdi. En række diagrammer, kortskitser og 32 sider fotografier samlet midt i bogen og på bedre papir end det øvrige supplerer på fortrinlig måde teksten, enkelte af kortene lider naturligvis under det lille format, men i almindelighed er det forbløffende, hvor meget det er lykkedes at få med, og hvor klart diagrammerne står. Som geograf kan man kun håbe på, at bindet her må blive efterfulgt af en lang række andre expeditionsberetninger af tilsvarende høje standard. Bogen vil være en værdifuld forøgelse til ethvert geografisk bibliotek. BØrge Fristrup.