Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

E. Gigas: Physikalisch-Geodätische Mess verfahren, l & 2. Hanseatische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 1960. 96 sider. 16,5x24 cm. DM 6,80 pr. stk.

Jens Tyge Møller.

Indeholder foruden en artikel om grundstoffers fysik en 38 sider lang gennemgang af det hydrostatiske nivellement, 36 sider belyser elektrostatiske problemer, og 8 sider behandler automatisk finnivellement. En forelæsningsrække holdt ved det landbrugsvidenskabelige fakultet ved Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität i Bonn. Jpn? Tune MriHrr