Geografisk Tidsskrift, Bind 57 (1958)

Erich Krenkel: Geologie und Bodenschåtze Afrikas. 2. omarbejdede udgave. 17 X 23 cm. 597 s., 158 tekstfigurer. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G. Leipzig 1957. DM 61,00.

Kaj Hansen.

Denne bog er en stærkt forkortet og omarbejdet udgave af det trebindsværk med samme titel, der udkom 1939 i serien Geologie der Erde. Bogen omfatter iøvrigt hele kontinentalblokken syd for den alpine foldezone, d.v.s. foruden Afrika også Syrien og Arabien, og der gives en sammentrængt fremstilling af de enkelte afrikanske landes eller provinsers struktur og tilsidst en 60 sider stor oversigt over Afrikas mineralske råstoffer. Selv om der efter gennemgangen af de enkelte landområder gives en 80 sider lang sammenfatning af Afrikas geologiske udviklingshistorie, kan det være vanskeligt at finde ud af den tidsmæssige sammenhæng mellem de forskellige tektoniske systemer i de forskellige områder. Afsnittet om råstofferne er heller ikke ført helt op til dato. Produktionstallene er således flere steder temmelig gamle, og de nye olieforekomster i Sahara er heller ikke kommet med. Kai Hansen.