Geografisk Tidsskrift, Bind 57 (1958)

World Geography. Edt. by Otis W. Freeman and John W. Morris. McGraw-Hill Publishing Comp. London, New York 1958. 625 sider. 19X25 cm. Pris 62 sh.

Kr. M. Jensen.

En række amerikanske geografer fremkommer her med en regionalgeografi beregnet for College-studerende. Omfanget svarer i væsentlig grad til de forsk, danske seminarielærebøger i geografi, men bogen er skrevet ret bredt. Hovedvægten er lagt på det erhvervsgeografiske stof, og de fleste afsnit er illustreret med en række gode billeder samt kort og diagrammer; dog er Vest- og Nordeuropa på det punkt de svagest behandlede regioner. Efter hver af de 16 kapitler er der en kort litteraturliste over nyere, engelsksproget regionalgeografi. Kr. M. Jensen.