Geografisk Tidsskrift, Bind 56 (1957)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Møder

1. møde i sæsonen 1956-57 (9. oktober 1956):

Professor H. U. Sverdrup, Oslo: Vinden og havet.
Overrækkelse af Galathea Medaillen til professor H. U.

Sverdrup.

2. møde i sæsonen 1956-57 (6. november 1956):

Professor, dr. C. G. Feilberg: Rejseindtryk fra Nigeria.

3. møde i sæsonen 1956-57 (b. december 1956):

Professor, dr. Axel Schon: Rejser i Brasilien 1956.

4. møde i sæsonen 1956-57 (5. februar 1957):

Cand. mag. N. Kingo Jacobsen: Mellem hav og geest. Tøndermarskens

5. møde i sæsonen 1956-57 (5. marts 1957):

Mag. scient. Johs. Nicolaisen: Studier blandt Tuaregerne i
Sahara.

6. møde i sæsonen 1956 -57 (2. april 1957) :

Professor, dr. Johs. Humlum: På studierejse i Argentina.