Geografisk Tidsskrift, Bind 56 (1957)

Sverre Petterssen: Weather Analysis and Forecasting. Vol. I, Motion and Motion Systems. 2 udg. 1956. McGraw-Hill Book Company 1956. $ 8.50.

Kr. M. Jensen.

Siden Petterssens bog første gang udkom i 1940, har de mange nye observationer medført en betydelig udvidelse af det meteorologiske stof, og denne udgave foreligger derfor i to bind. Første bind omfatter især lufthavets tryk- og vindforhold, og mange af de nyere kendsgerninger angående luftbevægelserne i højere luftlag er indgående behandlet. Som undertitlen antyder, er det luftbevægelsernes teori, der tages op til diskussion, og den udpræget matematiske analyse kan måske nok virke lidt afskrækkende. Hele teorien omkring fronters opståen og cykloners udvikling beslaglægger en betydelig del, og man får bl. a. en gennemgang af de kræfter, der udløses, og de faktorer, der formodes at sætte cyklonprocessen igang.

Den yderst systematiske inddeling i små, nummererede afsnit gør
de mange henvisninger til en let sag.