Geografisk Tidsskrift, Bind 56 (1957)

P. Vermund Jensen: Afrika (De Unge Kirker, Læsebog til Religionslimen, I). 125 s. 13 X 22 cm. Kr. 8,75. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kbh., 1957.

Det er meningen, at denne lille bog skal anvendes „i købstadsskolens og landsbyskolens ældste klasser som supplement til religionstimen ud fra den opfattelse, at der er en stigende interesse for at gøre brug af den hidtil übenyttede missionslitteratur". Bogen begynder med nogle korte — sommetider synes man lovlig korte og forenklede — fremstillinger af Afrikas geografi, historie og religiøse forhold. Så følger nogle afsnit om betydningsfulde personer i missionens historie: Livingstone, afrikaneren biskop Crowther, Albert Schweizer m. fl. Endelig gennemgås de danske missioner i Afrika: „Dansk Forenet Sudan Mission", Brødremissionens virksomhed i Tanganyika territoriet, Danske Metodisters Mission i Belgisk Congo o. s. v. Forfatteren har her haft den lykkelige ide at indflette en række skildringer givet af missionærerne selv samt et par korte selvbiografier skrevet af afrikanere. Disse stykker er meget velegnede til at give større skolebørn et livfuldt billede af afrikanernes kår i dag.

For læreren er der en meget alsidig litteraturliste over bøger på dansk om Afrika. Der er en nyttig ordliste, hvori jeg dog finder en fejl, som absolut må rettes i næste udgave: „Hausa, et afrikansk sprog, der benyttes overalt i Nordafrika ved siden af de lokale stammesprog". Dersom man skriver „Nord-Nigeria", er det mere rigtigt.

Forfatteren har ladet bogen illustrere af en dygtig tegner. Anmelderen har ofte været skuffet over de fotografier, der er gengivet i missionslitteratur, men disse små, fine pennetegninger har for mig gang på gang fremkaldt scener i landsbyer og stemninger i landskaber, jeg selv har oplevet i Afrika.