Geografisk Tidsskrift, Bind 56 (1957)

Thor Werner Johannessen: Varmeutvekslingen i bygninger og klimaet. Norges Byggeforskningsinstitutt. Rapport nr. 21. 258 sider. 55 tabeller. 10 kort. 30 X 21. Oslo 1956.

Niels Nielsen.

Arbejdet er først og fremmest en byggeforskningsundersøgelse, men det indeholder adskilligt af fysisk-geografisk interesse, således et stort materiale af tabeller og kort, der på forskellig vis belyser Norges klimatologi. Også i teoretisk og metodisk henseende, særlig med hensyn til lokal-klimatiske og mikro-klimatiske undersøgelser har arbejdet interesse, og der er derfor grund til også i et geografisk tidsskrift at henlede de pågældende specialisters opmærksomhed på dets eksistens.