Geografisk Tidsskrift, Bind 54 (1955)

E.. Aubert de la Rüe: Deux ans aux Iles de la Désolation, Archipel de Kerguelen. René Julliard, Paris 1954. 320 sider.

Børge Fristrup.

Forfatteren, der har rejst over det meste af jorden, har udgivet en lang række populære rejsebøger foruden nogle mere videnskabelige geografiske afhandlinger. Den her foreliggende bog slutter sig til de allerede udgivne populære bøger, den behandler Kerguelen, som han har besøgt flere gange, sidste gang sammen med sin hustru i 195253 for at foretage geologiske kortlægninger af området. Bogen behandler dog ikke så meget øernes geologi som deres rige dyreliv, og den bringer gode billeder af pingviner, albatrosser og søelefanter. Der er dog også meget af geografisk interesse, især da det er et område, som man ellers kun vanskeligt kan finde litteratur om. Børae Fristrup.