Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Møder

1. møde i sæsonen 1953-54 (13. oktober 1953):

Professor, dr. ing. E. J. B. Verleyen, Belgien: „Kongo", das belgische
Patrimonium im zentralen Afrika. Farvefilm.

2. møde i sæsonen 1953-54 (S. november 1953):

Professor, dr. phil. Axel Schou: Verdenskortet i flyvningens tidsalder.

3. møde i sæsonen 1953-54 (1. december 1953):

M. Paul-Emile Victor: Preliminary Report on "Expeditions
Polaires Franchises". Farvefilm.

4. møde i sæsonen 1953-54 (2. februar 195 h):

Överinspektör, dr. phil. Therkel Mathiassen: Eskimoliv i det østlige
arktiske Canada. Farvefilm.

5. møde i sæsonen 1953-54 (2. marts 195 b)

Stadsingeniør Poul Vedel: Generalplanen for København.

6. møde i sæsonen 1953-54 (22. april 1954-)

Professor, dr. phil. Johs. Humlum: Øst-Pakistan.