Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

John Buchholzer: »De brændte ansigters land«. Gyldendal. 25X18 cm. 133 sider. Pris: 18,50 kr.

N. Kingo Jacobsen.

En god rejseskildring fra Etiopien. Bogen er morsomt skrevet, og man får et udmærket billede af de etnografiske og historiske kendsgerninger. Forfatteren har en stor del af tiden opholdt sig i Addis Abeba og har derfra foretaget rejser mod nord, syd og vest i landet. Med særlig interesse kaster man sig over oplysninger om den sidste udvikling, og det er da trist at læse om uduelige regeringskontorers papirvælde eller om den trange skæbne, mange italienske og tyske kolonister har haft. N. Kingo Jacobsen.