Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Modern Cartography. Base Maps for World Needs. United Nations Dept. of Social Affaires. 16X23 cm, 95 s., 2 bikort. Lake Success, New York 1949.

Axel Schou.

Side 166

Denne UN-publikations første halvdel er en report fra "Committee of Experts on Cartography". Den giver bl. a. en status over Jordens kortlægning vist på to verdenskort. Det ene viser den topografiske kortlægnings effektivitet indiceret ved de nationale grundkorts målestoksforhold. Nøjagtigste klasse, hvortil Danmark hører, omfatter kortblade 1:25.000 og større målestok. Det andet kort demonstrerer den geodætiske nøjagtighed med fix- og nivellementspunkters relative antal som bedømmelsesgrundlag. Kortets lille målestok, 1:69 mill, i forbindelse med unøjagtig tegning eller reproduktion gør det desværre umuligt at aflæse vort lands placering i denne henseende.

Side 167

Heftets anden halvdel: "Study on modern cartographic methods" giver en handy systematisk oversigt over kartografien og dens mange hjælpediscipliner som f. eks. fotogrammetrien og de elektrontekniske lokaliseringsmetoder (LORAN, DECCA m. fl.). Der gives organisationsfortegnelser, bibliografi, praktiske anvisninger m. h. t. valg af projektioner og reproduktionsmetoder særlig til brug for de mange UN-organisationer, der benytter kortmæssig fremstilling i deres publikationer.

En væsentlig opgave for UN's kartografiske komité er klarlæggelse af muligheder for udbygning af det internationale samarbejde, der for geodæsiens vedkommende begyndte så tidligt som 1864, men for de fleste andre discipliners vedkommende startedes i tiden mellem de to verdenskrige.