Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Fritz Machatschek: Geomorphologie. 5. udg. 203 s., 89 fig. 16X22 cm. Leipzig 1952.

Axel Schou.

Side 162

Denne universitetslærebog, der ved sin kortfattet præcise fremstillinger præget af de bedste egenskaber ved tysk lærebogstradition,fremtræder med 5. udgave i ajourført, noget udvidet form. Dispositionen er i store træk den kendte, bortset fra et afsnit, der behandler den klimatiske morfologi, en udmærket redegørelse for de karakteristiske landformende kræfter i de forskellige klimaregioner.De enkelte afsnit indledes med en behandling af de virkendekræfter, for de aride zoners vedkommende således: mekaniskvejrsmuldring, afskalning, udkrystallisation af saltskorper, vildbækerosion efter skybrud, vindvirkning (deflation, korrosion, akkumulation). Derefter skildres formerne, og man konstaterer, at også en række udenlandske faglige termini medtages sammen med den tyske betegnelse, et forhold til største nytte for geografer, der på kort møder rækker af forskellige ord som betegnelse for samme

Side 163

fænomen. Det anføres således, at „Salztonebene" kaldes playa og alkaliflat (U.S.A. Mex.), kawir (Persien), schala (Centralasien) og sebcha (Sahara). Hvert afsnit afsluttes med referat af teorier om udviklingsforløbet. Der er for hvert emne litteraturhenvisninger til en række hovedværker, en liste der ikke er og ikke prætenderer at være alsidigt orienteret, men repræsenterer en tilpasning for bogens primære læserkreds.

Illustrationerne, fotografier, kort, profiler og blokdiagrammer er
udvalgt med kræsen smag for det væsentlige, og eksemplerne er
hentet fra alverdens lande.