Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

The Historie of Travell into Virginia Britania (1612), by William Strachey, gent. Edited by Louis B. Wright and Virginia Freund. London, The Hakluyt Society, 1953. 15X22,5 cm. 223 sider, l planche og l kort.

C. G. Feilberg.

Strachey er en engelsk forfatter, som levede 15721621. Han besøgte 160911 Virginia. En skildring, han skrev af et uvejr på overrejsen, skal have dannet baggrund for Shakespeares skuespil „Stormen". Hans sanddru beretning om forholdene i Jamestown menes ikke at have behaget Virginia-Compagniet. Hans „historie" har lånt materiale fra mange kilder. Den er oplysende både vedrørende indianerne og forholdene i den første kolonitid. Hakluyt- Society har tidligere udgivet denne bog efter et manuskript i British Museum. Udgaven er forlængst udsolgt. Den ny udgave er foretaget efter et manuskript i Princetown University.