Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Geographical Association. 60 års jubilæum.

Niels Nielsen.

Blandt de geografiske foreninger og selskaber i England er der grund til at henlede opmærksomheden på Geographical Association, som er en rent faglig sammenslutning af faggeografer og lærere, og som derved danner et rent fagligt supplement til de store selskaber, hvis opgaver ligger på et bredere felt. Vi har i Skandinavien en tilsvarende opdeling. Her i Danmark mellem Geografisk Selskab og Geografforeningen.

Geographical Association udgiver et tidsskrift GEOGRAPHY, som indeholder en række institutions-arbejder fra de videnskabelige højskoler af stor interesse også for nordiske geografer. Når man gennemblader det lille hæfte, som er udgivet i anledning af jubilæet, får man et klart indtryk af den rige udvikling i britisk geografi efter krigen. Deter ejendommeligt at se, at udviklingen i så henseende forløber parallelt i Storbritannien og i de nordiske lande. Niels Nielsen.