Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Arnold W. Green: Sociology. An Analysie of Life in Modem Society. Mc Graw-Hill. 1952. 16X23,5 cm. 579 sider.

C. G. Feilberg.

Side 153

Det store amerikanske forlag har hermed udsendt en diger lærebog
i sociologi beregnet for et begynderkursus i sociologi på eet

Side 154

semester ved amerikanske universiteter. Forfatteren er selv professor ved Pennsylvania State College. Der lægges som bekendt megen vægt på, at disse amerikanske lærebøger, der skal bruges af tusinder af studenter, ofte mødende med relativt beskedne forudsætninger, er affattet i et klart og let fatteligt sprog, og denne bog synes ikke at danne nogen undtagelse fra reglen. Den behandler sociologiens hovedproblemer: det enkelte menneskes udvikling i forhold til omgivelserne, befolkningens størrelse, fordeling og organisation, sociale institutioner som familie og religionen, samt endelig forandringerne i samfundet. Sin særlige interesse har den ved helt igennem at sigte mod belysning af det moderne samfund i U.S.A., hvorfor klassedeling, minoriteter, familie og ægteskab i Amerika får særlige kapitler. Mange afsnit, f. eks. de om byer og bysamfund, er af betydning for geografer, og det kunne muligt have interesse ved lejlighed at vende udførligere tilbage til sociologiens behandling af disse problemer.