Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Matthäus Schuster: Das geographische und geologische Blockbild. 17X24 cm. 222 s., 257 fig. Akademie Verlag, Berlin 1954.

Axel Schou.

En systematisk pædagogisk vejledning, der med grundighed bevæger sig fra enkle formers konstruktion til den perspektivgeometri, som er forudsætning for eksakt overførelse af kortets kurvebillede til blokoverfladens relief og geologiske profilers „vridning" ind i bloksidernes planer. En særlig vægt lægges på den tegnemæssige udførelse, der i mange lignende fremstillinger enten forudsættes lært på anden vis eller anses for en nødvendig medfødt gave. Med konstruktion af snitlinier til vejledning ved overfladeskravering og kendskab til enkle skyggetegningsfif er det anmelderens erfaring, at meget smukke resultater kan nås ved omhu, også af elever uden kunstneriske anlæg. At et sådant, som det var tilfældet for Davis' vedkommende, er forudsætning for de helt enestående resultater, er en sag for sig. Forfatterens „tegneskoler" vil være af betydning ved al undervisning, og hans fine sans for figurens billedvirkning i tryksatsen viser sig i mange nyttige oplysninger, f. eks. om rammens betydning for virkningen. Bogen præges iøvrigt på bedste måde af at være baseret på erfaringer samlet gennem et livs lærergerning; den er helt igennem praktisk anlagt. Forfatterens egen metode til inddeling af perspektiviske blokkanter er, sammenlignet med den rent geometriske, så enkel, at betegnelsen „genial genvej" er den eneste dækkende. Den praktiske mands sans viser sig også deri, at forskellige netgrundlag for tegning, såvel forfatterens eget til isometriske som Solger's til perspektiviske blokdiagrammer reproduceres på helsider til direkte benyttelse. I de fleste tilfælde vil det store geometriske konstruktionsarbejde kunne undværes ved benyttelse af denne genvej. Et væld af smukt tegnede figurer, hvis stregteknik ligesom træsnittets harmonisk indpasser sig i satsbilledet, er fremstillingens grundlag, hvortil kommentarer og lærebogsstykker føjes med nøjagtig henvisningsteknik. Også den vanskelige halvtoneteknik ved skyggetegning, gengivet som rasterbillede, anvendes med smuk virkning, ofte kombineret på original vis med bjergskravering eller rumlig kurvetegning (teksterne til disse figurer, 93 og 94, er ombyttet). Bogen er efter forfatterens død udgivet af professor Bubnoff, Berlin.