Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Fernando de Azevedo: Brazilian Culture. An Introduction to the Study of Culture in Brazil. New York 1950. 562 sider. 27X19 cm.

Aage Aagesen.

Det vidtspændende og mangesidige begreb kultur opfattes i denne bog som baggrunden for Brasiliens kulturelle stade i dag. Bogen er delt i tre hoveddele, hvoraf den første diskuterer kulturfaktorerne og deres oprindelse: det fysiske milieu, hvori menneskene lever, den antropologiske baggrund, immigration, raceblanding, menneskenes omformning af landet, den sociale og politiske udvikling og byernes opståen, ligesom et kapitel er helliget et studium af det brasilianske folks psykologi.

Bogens anden del behandler forskellige kulturfunktioner i et overvejende historisk perspektiv; dette gælder således de religiøse institutioner og hjælpearbejder, den brasilianske litteratur, kunst og videnskab. Bogens tredie og sidste del handler om skolevæsnet, dets opbygning og udvikling, og giver en udmærket og interessant redegørelse for de koloniale traditioner, som præger Brasiliens åndsliv, og som fører til følelsen af en stærk samhørighed med det gamle moderland Portugal.

For geografer vil bogens første del være af størst interesse. Bogen
er velskrevet og giver især en del oplysninger af betydning for forståelsen
af det brasilianske samfunds udformning.