Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Josef Kunský: Zemépisný Nákres, Blokdiagram. 17X24 cm, 258 s., 315 fig. Praha 1949.

Axel Schou.

Når denne tjekkiske lærebog kan anbefales til trods for tekstens sprog, som kun få danske kender, er det, fordi et væld af smukt tegnede figurer taler for sig selv på meget fascinerende vis. De elementære konstruktionsfigurer er i det store og hele de klassiske gengangere, og til mange blokke nikker man genkendende og ser da også i figurteksten betegnelsen „podle Davise" som en hyldest til disciplinens nestor. Den særlige værdi ligger i de mange nye blokdiagrammer, man her møder. De illustrerer dels fænomener som f. eks. epigenese, antecedens, delta- og gletscherformer på ny og frisk måde, dels viser de mange nye lokaliteter. Særlig bemærker man de mange tjekkoslovakiske landskabsformer, man her præsenteres for i elegante figurer, f. eks. kvadersandsten, hvis smuldringsformer vises på særdeles overskuelig måde. Også mange andre steder har fanget forfatterens interesse, som f. eks. det s.v.-lige Island med Hekla. I et afsluttende kapitel af Miloslav Vasicek illustreres koraløernes morfologi og de forskellige dannelseshypoteser ved 15 blokdiagrammer, hvis originale punktskygningsteknik for undervandsdelene viser, at blokdiagrammets muligheder for fornyelse aldeles ikke er udtømt.