Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

J. P. Cortemümde: Dagbog fra en ostindiefart 1672-75. Søhistoriske skrifter V, udgivet af Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg 1953. Mange originale illustrationer. 18X26 cm.

K. Antonsen.

Side 146

J. P. Cortemiinde eller, som hans danske navn var, Johan Petersen Kerteminde, deltog som overkirurg på skibet „Oldenborg" i et handelstogt til Java. Hans dagbog — udstyret med mange tegninger — og skrevet på tysk, foreligger hermed i dansk bearbejdelse.

Som det siges i forordet, giver beskrivelsen „ikke nye ting af
geografisk, etnografisk og anden vigtighed". Bogen er ikke desto

Side 147

mindre værd at læse. Den giver i fortættet form et indtryk af de kæmpemæssige vanskeligheder, man da arbejdede under, det store tab af menneskeliv, som foregik, og den sejge vilje, der var nødvendigfor at gennemføre et sådant togt. Dertil må føjes, at bogens stil - - på trods af oversættelse og modernisering — er letløbende og stedvis når op på et litterært niveau. Rejsen varede fra april 1672 til august 1675 og gik via Kap til Java uden unormalt store forsinkelser, hvorimod hjemrejsen artede sig mere uheldig. „Oldenborg"blev under storm slået ud af sin kurs og måtte i miserabel tilstandsøge ind til Mauritius, hvor skibet blev fra maj til december 1674 for at afvente gunstige vindforhold. Ved hjemkomsten var der af den oprindelige besætning på 154 mand kun 25 tilbage; det var prisen for at handle på Orienten.