Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Geotektonische Forschungen herausgegeben von H. Stille und F. Lotze. Hefte 9-10, Stuttgart 1953. E. Schweizerbartsche Verlag. 115 sider.

Kaj Hansen.

Side 145

Geotektonische Forschungen er en skriftrække, der udkommer
lejlighedsvis, eftersom der er afhandlinger, der belyser spørgsmål
indenfor den tektoniske mekanik og kinematik. Det her foreliggendehefte

Side 146

gendehefteindeholder 8 afhandlinger, der alle omhandler forskelligespecielle og lokale forhold inden for den store tektoniske dislokationszone„Osningforkastningen" langs sydsiden af Teuteburgerskoven,hvor Trias og Juraaflejringer under den alpine foldnings faser er skubbet op over det øvre kridt mod SV. i det westfalske Kridttrug.