Geografisk Tidsskrift, Bind 52 (1952 - 1953)

K. H. Pfeffer: Australien. Serie: Kleine Lånderkunden, 13X19 cm, 160 s. Franckh'sche Verlagshandlung. Stuttgart 1950.

Børge Fristrup.

I den af dr. W. Evers redigerede serie: Kleine Länderkunden har professor K. H. Pfeffer skrevet om Australien. Bogen, der er på 160 sider, hører til seriens svageste bind. Den er udkommet i 1950, men rummer kun få oplysninger om udviklingen efter krigen og bærer præg af i alt væsentlig at være baseret på rejseindtryk fra Australien i 1930-erne. Deter først og fremmest Australiens politiske udvikling, der har interesseret forfatteren; den naturgeografiske beskrivelse er yderst kortfattet og giver ikke mange oplysninger, man ikke kan finde i de fleste mindre geografiske lærebøger. Beskrivelsen af den indfødte befolkning er meget summarisk og bringer et skarpt angreb på den hvide mands behandling af de indfødte uden at komme ind på de britiske bestræbelser for at hjælpe dette uddøende naturfolk. De erhvervsgeografiske forhold omtales på 15 sider, og bogen afsluttes med kapitler om den australske politik og om den australske kultur. Bogen er vel-illustreret og rummer flere kort og diagrammer. Børge Fristrup.