Geografisk Tidsskrift, Bind 52 (1952 - 1953)

Worcesler, Philip G.: A Textbook of Geomorphology. 15X23 cm, 584 s., 385 fig. D. Van Nostrand Comp. Toronto, New York, London 1949.

Axel Schou.

Denne lærebog indtager en værdig plads i den række af store, godt illustrerede håndbøger i geomorfologi, som er fremkommet i USA. Arven fra Davis og Lobeck er vedgået, mange af de klassiske blokdiagrammer gør atter nytte i denne bog, og kombinationen af kortudsnit, profiler og fotografier udnyttes fuldt ud ved illustreringen. Bogen er skrevet for amerikanere, og de illustrerede lokaliteter er med ganske få undtagelser, f. eks. udsnittet af Geodætisk Instituts kortblad: Godhavn, alle amerikanske. For den specielt interesserede er det en fordel at få et stort og i mange henseender nyt udvalg af lokaliteter som typeeksempler.

Forfatteren sigter dog videre end mod fremstilling af et eksamenspensum, han regner også med geomorfologiens betydning for folkelig oplysning. Dette synspunkt er naturligt ikke mindst i et land, hvor praktisk talt alle har muligheder for i bil at opleve vidt forskellige landskaber: "—" Thousands may become interested in the subject and gain enduring pleasure from continued studies of their physical environment, whereever they may be".

For mange vil afsnittet: Semi-arid and desert regions, bringe nyt stof, der ofte kun løseligt behandles i europæiske håndbøger. Ikke mindst med ørkenformer på dansk område in mente — Peary Land —- vil denne ajourførte skildring af forskningsresultater i USA's ørkener interessere. Axel Schou.