Geografisk Tidsskrift, Bind 52 (1952 - 1953)

O. D. von Engeln & Kenneth E. Caster: Geology. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York, Toronto, London 1952. 730 sider, 373 fig.

Kaj Hansen.

Siden krigen er markedet blevet oversvømmet med et utal af amerikanske hånd- og lærebøger i geologi. Årsagen til dette er først og fremmest, at der er et stort marked i Amerika for sådanne bøger. Ved de store amerikanske universiteter kan der være op til 1000 studenter om året, som tager et kursus i Physical Geology, og for hele landet bliver tallet ganske betydeligt. Det er således let at finde en forlægger til en ny bog.

Den her foreliggende bog afviger ikke synderligt fra gennemsnittet af, hvad der tidligere er udkommet af lignende bøger. Den falder i 2 hovedafsnit, hvoraf det første på 371 sider behandler den almindelige geologi og resten stratigrafien. Ordningen af stoffet er lidt anderledes end man er vant til det herhjemme. Først gives en kort oversigt over visse afsnit af geologiens historie. Derefter følger de magmatiske processer og deres bjergarter. Næste afsnit har titlen „Structure, Proces, Forms", hvilket omfatter sedimentation, grundvand, de seismiske og tektoniske processer, metamorphisme, landoverfladens udmodellering i fugtige og aride klimater, havets geologi og endelig gletscherne.

Hele dette afsnit er særdeles velskrevet og indeholder 202 fortræffelige
illustrationer, både fotografier og særdeles instruktive
tegninger.

Bogens stratigrafiske del omfatter først og fremmest Nordamerika, hvorimod den geologiske udvikling i Europa får en meget kortfattet behandling. Dette svækker måske til en vis grad interessen for den, men på den anden side danner den et udmærket supplement til europæiske lærebøger i historisk geologi, ikke mindst, da pælæografien spiller en væsentlig rolle i den.