Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

Selskabets protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Selskabets præsident: HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK Bestyrelse:

Professor, direktør, dr. Einar Andersen, vicepræsident
Viceadmiral S. Thostrup, vicepræsident

Professor, dr. Viggo Hansen

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen, generalsekretær
Professor, dr. Niels Nielsen

Kammerherre M. O. Olufsen
Direktør Valdemar Schmidt
Viceadmiral, dr. A. H. Vedel

Råd:

Professor, dr. H. C. Aslyng
Direktør, dr. Ole Berthelsen
Professor, dr. Steen B. Bocher
Opmålingschef Stig Dilling
Direktør K. Ellitsgaard-Rasmussen
Departementschef E. Hesselbjerg
Professor, dr. Erik Holtved
Professor, dr. Johs. Humlum
Generalkonsul Einar Høyvald
Universitetslektor Kr. M. Jensen
Universitetslektor Ruth Helkiær Jensen

Direktør Andreas Jepsen

Forskningsbibliotekar Ib Kejlbo
Statsgeodæt E. Kejlsø

Civilingeniør Mogens Kierulff

Kommandørkaptajn Knud Kærgaard Overinspektør, dr. Helge Larsen Kommandør Henrik Madsen Professor, dr. Johs. Nicolaisen Direktør A. W. Nielsen

Professor, dr. Kjeld Rasmussen
Højesteretssagfører K. Rørdam
Universitetslektor Einar Storgaard
Professor, dr. Harald Svensson
Statsmeteorolog Helge Thomsen
Direktør Jens Thorsen

Professor Helge Vedel
Direktør F. Wiinblad

Møder i sæsonen 1978-79
1. møde den 10. oktober 1978

Professor, dr. S. Gerlach: Die Verschmutzung der Nordsee.

2. møde den 7. november 1978

Professor dr. N. Kingo Jacobsen.-Knud Rasmussen Fondet.
En meddelelse i anledning af 100-året for Knud Rasmussens
fødsel, d. 7. juni 1879

Museumsinspektør Jørgen Meldgaard: Eskimoernes indvandringer
til Grønland.

3. møde den 5. december 1978

Professor, dr. Kjeld Rasmussen /Nogle relevante naturgeografiske
forudsætninger for jordbrug i Østafrika.
Lektor, dr. /. P. Møberg: Jordbrugsproblemer i Tanzania.

4. møde den 6. februar 1979

Cand. mag. Torkil Funder: Rejse i Blichers landskab. Thorning
egnen i kulturgeografisk belysning på baggrund af
hjemstavnsmuseets indretning.

5. møde den 6. marts 1979

Professor, dr. Sofus Christiansen: Nigeria, U-land med
olie. Indtryk fra en rejse 1978 i forbindelse med IGU's
Regional Conference.

6. møde den 3. april 1979

Lektor Johs. Krtiger og Seniorstipendiat, cand. scient.
Ole Humlum: Glacialmorfologiske undersøgelser ved Myrdalsjokull,
Sydisland.