Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

K. U. Kuresby: A geography of Pakistan.

Ruth Helkiær Jensen

4 ed. Oxford University Press, Karachi 1977. 199 s., 65 fig., 21 cm., Dollar 2,25. En lærebog til brug i Pakistan og ved specialstudier andre steder. Opbygget som en traditionel regionalgeografi i beskedent udstyr, der foruden et væld af verbale oplysninger bringer en hel del statistisk materiale.