Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

Otmar Werle m.fl.: Trier und Umgebung. Band 11 i Sammlung Geographischer Fiihrer.

Kr. M. Jensen

Gebriider Borntraeger, Berlin-Stuttgart
1978. 228 s., 19 cm., DM 38,80.
Denne guide gennemgår systematisk geomorfologi,
jordbung, klima, vegetation og
de vigtigste kulturgeografiske emner for
egnen omkring Trier illustreret med tre
udfoldekort og mange diagrammer. Sidste
trediedel behandler ekskursioner langs
Mosel, Saar og Ruwer med traditionelle
oplysninger om kulturhistorie, natur og
erhverv for udvalgte byer og småregioner.
13 forfattere har samarbejdet om opgaven
og bringer mange up to date oplysninger
specielt om selve Trier.