Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

H. Closs, D. Roeder, K. Schmidt (eds.): Apennines, Hellenides.

Kaj Hansen

Geodynamic Investigations along Geotraverses by an International Group of Geoscientists. Inter-Union Commission on Geodynamics Scientific Report No. 38. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart 1978. 620 s., 279 fig. og 5 tvl., 24 cm., DM 88,-.

Dette er Alperne på en anden måde. over 100 korte afhandlinger vedrørende Alperne, Apenninerne og de græske bjerge med hovedvægten lagt på de geofysiske målinger som magnetismen og termodynamikken. Selv om der også findes flere kort og profiler over de omhandlede bjerge, så er det dog de geofysiske diagrammer og deres tolkning, der danner hovedmassen af bogen.