Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

George W. Hoffmann. A Geography of Europe.

Kr. M. Jensen

John Wiley and Sons Ltd., New York
1978. 4. udg., 24 cm., Dollars 23,-.
En sammenligning af 4. udgave med den
første fra 1953 viser den store ændring i
prioritering af indhold fra det historisknaturgeografiske
til det socio-økonomiske
og planlægningsmæssige stof. Efter en
fælles indledning om hele Europa på en
trediedel af bogen behandles de enkelte
regioner inklusive Sovjetunionen. En del
af figurmaterialet er nyt, men flere af kortene
går næsten uændret igen helt fra 1.
udgave og burde fornyes. I afsnittet om
De britiske Øer er der underligt nok anvendt
mange nostalgiske billeder fra rhundredeskiftet.
Teksten er derimod ført
ret nøje å jour og indeholder diskussioner
om udviklingen i de enkelte landes erhvervsliv,
energiforsyning og turisme.