Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

Fr. Klockmann: Lehrbuch der Mineralogie.

Kaj Hansen

16. Aufl. iiberarb. und erw. von Paul Ramdohr und Hugo Strunz. Ferd. Enke Verlag Stuttgart 1978, 875 s., 631 fig., talr. tab., DM 168,-.

Bogen er dels lærebog ved universiteter og højere læreanstalter, dels opslagsbog. Den første del omfatter derfor krystalkemi og krystalfysik. Særlig den første del er en meget detailleret gennemgang af mineralernes almindelige egenskaber og metoderne til at måle disse og til at opstille en vis systematik.

I mineralogien er alle talmæssige data naturligvis opgivet medens beskrivelsen af navnlig forekomst og anvendelse er noget mere kortfattet.