Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

W.C. Putnam: Putnam's Geology.

Kaj Hansen

3. ed. by Peter W. Birkeland and Edwin E. Larson. Oxford University Press, New York 1978. 659 s., talr. ill., 12,25 dollars. Det er en meget stor bog, der udelukkende omfatter den almindelige Geologi, men også en noget ujævn bog. Mange af emnerne som f.eks. kapitlerne om vulkanisme, tektonik og den kemiske forvitring er meget indgående behandlet med mange ypperlige illustrationer, medens andre, særlig havets og kysternes processer er mere overfladisk og utilstrækkeligt behandlede. Periglaciale processer behandles således slet ikke. Også emnernes rækkefølge er helt forskellig fra hvad man er vant til og følger en ret tilfældig orden.